X
Phủ Tây Hồ hay gọi phủ Mẫu Tây Hồ thờ bà chúa Liễu Hạnh - một trong những đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam là một trong tứ bất tử của Việt Nam (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh).
Phủ Tây Hồ hay gọi phủ Mẫu Tây Hồ thờ bà chúa Liễu Hạnh - một trong những đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam là một trong tứ bất tử của Việt Nam (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh).

Map

Review and Evaluation

From total () evaluate
Very Good
Good
Normal
Not Good

Login to reviews