X
Đình Đồng Lạc ở số 38 phố Hàng Đào, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đình thờ vọng thần Cao Sơn, Linh Lang, Bạch Mã, còn là nơi bán các sản phẩm yếm lụa từ thời Lê. Tuy nhiên do nhiều biến động của lịch sử, do chiến tranh, ngôi đền đã bị tàn phá. Năm 1941, một gia đình đã xây dựng lại ngôi đình, quy mô hai tầng, dùng để bán hàng và làm nhà ở. Năm 1956 ngôi nhà được sử dụng làm cửa hàng bách hoá. Đến năm 2000 ngôi nhà được chọn để phục hồi di sản văn hóa trong khu phố cổ. Dấu vết duy nhất còn sót lại trong ngôi ...
View more
Đình Đồng Lạc ở số 38 phố Hàng Đào, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đình thờ vọng thần Cao Sơn, Linh Lang, Bạch Mã, còn là nơi bán các sản phẩm yếm lụa từ thời Lê. Tuy nhiên do nhiều biến động của lịch sử, do chiến tranh, ngôi đền đã bị tàn phá. Năm 1941, một gia đình đã xây dựng lại ngôi đình, quy mô hai tầng, dùng để bán hàng và làm nhà ở. Năm 1956 ngôi nhà được sử dụng làm cửa hàng bách hoá. Đến năm 2000 ngôi nhà được chọn để phục hồi di sản văn hóa trong khu phố cổ. Dấu vết duy nhất còn sót lại trong ngôi đình là hai đầu dư mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn và tấm bia đá dựng năm Tự Đức Bính Thìn (1856). Nội dung tấm bia ghi rõ: “Đình chợ có bán yếm lụa do hiệu chủ Nguyễn Công Trung và vợ là Nguyễn Thị Từ Thiết xây dựng từ thời Lê, quy mô rộng rãi. Nhưng vì chiến tranh đình bị phá huỷ. Về sau ông Hà Đình Nguyễn Cảnh Thê đứng ra lo việc trùng tu lại ngôi đình, giao cho ông Trần Hợp Tài và Nguyễn Bá Lân trông nom, xây dựng. Người ở phường Đồng Lạc là Dương Nghĩa Hợp, vốn thích làm việc công đức đã cúng 100 quan tiền kẽm để chi dùng cho việc chung. Bản chợ nghĩ đến tình nghĩa “biếu đào tặng mận” đã cùng nhau hội họp bầu con thứ của ông là Lương Văn Tín, tên Tự là Doãn Tái, tên hiệu là Nhã Giản được tòng tự tại đình để tỏ rõ đạo trung hậu. Bèn khắc vào bia để truyền lại cho muôn đời”. Tấm bia đình Đồng Lạc là nguồn tư liệu vô cùng quý giá, giúp chúng ta hiểu biết thêm về ngôi đình và chợ yếm lụa đã có ở đây từ thời Lê. Sang thời nguyễn, đình được dân làng tu bổ trở thành nơi buôn bán trang phục cho phụ nữ. Điều này cũng được ghi rõ trong “Đại Nam nhất thống chí”. Như vậy đình Đồng Lạc là nơi thờ cúng đồng thời cũng là nơi bán các sản phẩm của phường Đồng Lạc ở kinh thành Thăng Long xưa. Năm 2000, trong khuôn khổ hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội (Việt Nam) và Toulouse (Pháp), đình Đồng Lạc được phục dựng lại theo dáng xưa. Hiện nay là “Ngôi nhà di sản” trong khu phố cổ Hà Nội. Đình Đồng Lạc được Bộ Văn hóa và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể th

Map

Review and Evaluation

From total () evaluate
Very Good
Good
Normal
Not Good

Login to reviews