X
Bảo tàng Phòng không - Không quân được thành lập ngày 22/10/1963, là bảo tàng hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Tiền thân là Phòng Truyền thống Phòng không thành lập năm 1958. Năm 2004, Bảo tàng được đầu tư xây dựng mới, đến ngày 28/8/2007, Bảo tàng Phòng không - Không quân chính thức mở cửa phục vụ công chúng tham quan. Bảo tàng có tổng diện tích trưng bày 18.200m2 (diện tích ngoài trời: 15.000m2 và trong nhà 3.200m2). Bảo tàng Phòng không - Không quân được xếp hạng Hai trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh chứng cho quá trình ra ...
Xem thêm
Bảo tàng Phòng không - Không quân được thành lập ngày 22/10/1963, là bảo tàng hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Tiền thân là Phòng Truyền thống Phòng không thành lập năm 1958. Năm 2004, Bảo tàng được đầu tư xây dựng mới, đến ngày 28/8/2007, Bảo tàng Phòng không - Không quân chính thức mở cửa phục vụ công chúng tham quan. Bảo tàng có tổng diện tích trưng bày 18.200m2 (diện tích ngoài trời: 15.000m2 và trong nhà 3.200m2). Bảo tàng Phòng không - Không quân được xếp hạng Hai trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh chứng cho quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam. Là một công trình lịch sử, văn hóa, khoa học ở Thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Phòng không - Không quân không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho Bộ đội PKKQ, mà còn là địa chỉ văn hóa hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân trong nước và khách nước ngoài.

Nhận xét và đánh giá

Từ tổng số () đánh giá
Rất hài lòng
Hài lòng
Tạm được
Không hài lòng

Đăng nhập để đánh giá