X

Introduce Chè thập cẩm cũ 1976

Chè Hà Nội nổi tiếng bởi sự đa dạng, thơm ngon, độc đáo và vô cùng hấp dẫn. Có biết bao loại chè chỉ nghe tên gọi thôi đã đủ khiến cho ta có cảm giác thèm thuồng: Chè sen, chè sen long nhãn, chè hoa cau, chè bà cốt, chè con ong, chè cốm, chè đậu đen, chè đỗ xanh nước cốt dừa, chè đỗ đỏ, chè bắp. ả ngày hiu hiu lạnh gió heo may và cả những ngày đông giá lạnh, mưa phùn gió bấc, mùa nào cũng đủ thứ chè. Chè loãng thường được nấu vào mùa nóng, chè đặc thường được nấu vào mùa lạnh
Chè Hà Nội nổi tiếng bởi sự đa dạng, thơm ngon, độc đáo và vô cùng hấp dẫn. Có biết bao loại chè chỉ nghe tên gọi thôi đã đủ khiến cho ta có cảm giác thèm thuồng: Chè sen, chè sen long nhãn, chè hoa cau, chè bà cốt, chè con ong, chè cốm, chè đậu đen, chè đỗ xanh nước cốt dừa, chè đỗ đỏ, chè bắp. ả ngày hiu hiu lạnh gió heo may và cả những ngày đông giá lạnh, mưa phùn gió bấc, mùa nào cũng đủ thứ chè. Chè loãng thường được nấu vào mùa nóng, chè đặc thường được nấu vào mùa lạnh

Popular Services

Map

Review and Evaluation

From total () evaluate
Very Good
Good
Normal
Not Good

Login to reviews