X
Bảo tàng Công an Hà Nội đã hiện thực hóa ý tưởng xây dựng một bảo tàng chuyên Ngành có tính độc đáo với công nghệ làm bảo tàng hiện đại. Đây chính là diện mạo mới của bảo tàng, sự kết hợp nhuần nhuyễn nội dung trưng bày với giải pháp thiết kế sáng tạo về nội thất, đồ họa, âm thanh, ánh sáng, các phương tiện nghe nhìn trong trưng bày đã tạo nên Bảo tàng Công an Hà Nội mới về cả chất lượng nội dung và hình thức trong nhìn nhận của giới chuyên môn và khách tham quan. Đồng thời với việc khai trương hệ thống trưng bày mới, bảo tàng còn xây dựng các ...
Xem thêm
Bảo tàng Công an Hà Nội đã hiện thực hóa ý tưởng xây dựng một bảo tàng chuyên Ngành có tính độc đáo với công nghệ làm bảo tàng hiện đại. Đây chính là diện mạo mới của bảo tàng, sự kết hợp nhuần nhuyễn nội dung trưng bày với giải pháp thiết kế sáng tạo về nội thất, đồ họa, âm thanh, ánh sáng, các phương tiện nghe nhìn trong trưng bày đã tạo nên Bảo tàng Công an Hà Nội mới về cả chất lượng nội dung và hình thức trong nhìn nhận của giới chuyên môn và khách tham quan. Đồng thời với việc khai trương hệ thống trưng bày mới, bảo tàng còn xây dựng các tài liệu truyền thông như: trang Web với hai ngôn ngữ Việt – Anh, tờ gấp, tờ rơi, quầy bán hàng lưu niệm với các hình ảnh hoạt động, công tác, chiến đấu của Công an Hà Nội, tranh cổ động ... được cụ thể hóa trong các sản phẩm truyền thống đẹp, chất lượng cao của Việt Nam.

Nhận xét và đánh giá

Từ tổng số () đánh giá
Rất hài lòng
Hài lòng
Tạm được
Không hài lòng

Đăng nhập để đánh giá