X

Cơm rang gà quay Bà Triệu

0 0 đánh giá
Loại ẩm thực: Quán ăn

Giới thiệu Cơm rang gà quay Bà Triệu

Thực đơn

Những dịch vụ phổ biến

Bản đồ

Nhận xét và đánh giá

Từ tổng số () đánh giá
Rất hài lòng
Hài lòng
Tạm được
Không hài lòng

Đăng nhập để đánh giá