X
Nhà thờ Tin lành Hà Nội hiện ở số 20 phố Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đồng thời đây là trụ sở Hội Thánh Tin lành Hà Nội. Hội Thánh Tin Lành Hà Nội là một giáo hội Tin Lành địa phương, có nguồn gốc từ nỗ lực truyền giáo của các giáo sĩ thuộc Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp từ năm 1916 đến nay. Khoảng năm 1920 ngôi nhà thờ nhỏ đầu tiên (6m x11m) đã được xây dựng. Năm 1928 số tín đồ của Hội Thánh chỉ khoảng 30 người. Năm 1930, ban chứng đạo đầu tiên của Hội Thánh được thành lập. Những năm tiếp theo, công ...
View more
Nhà thờ Tin lành Hà Nội hiện ở số 20 phố Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đồng thời đây là trụ sở Hội Thánh Tin lành Hà Nội. Hội Thánh Tin Lành Hà Nội là một giáo hội Tin Lành địa phương, có nguồn gốc từ nỗ lực truyền giáo của các giáo sĩ thuộc Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp từ năm 1916 đến nay. Khoảng năm 1920 ngôi nhà thờ nhỏ đầu tiên (6m x11m) đã được xây dựng. Năm 1928 số tín đồ của Hội Thánh chỉ khoảng 30 người. Năm 1930, ban chứng đạo đầu tiên của Hội Thánh được thành lập. Những năm tiếp theo, công việc Chúa tại Hội thánh cũng như các vùng lân cận ngày càng phát triển. Trong thời gian này, bà Giáo sĩ Homera Dixon sau khi thăm Hội Thánh Hà Nội, đã viết thư xin được ở lại Hà Nội để hầu việc Chúa. Với sự giúp đỡ về tài chính và dạy dỗ của bà Giáo sĩ Dixon, Hội Thánh Hà Nội trở thành Hội Thánh Mẹ với một nhà thờ, 8 nhà giảng và 2 phòng đọc sách. Cùng thời gian này, số tín hữu dần gia tăng, nhà thờ không đủ chỗ sức chứa cho các buổi lễ thờ, Hội Thánh đã quyết định mở rộng nhà thờ lần thứ nhất: một phần rộng 7m, dài 10m và một phần rộng 6m, dài 10m ra đời. Năm 1935 - 1936, nhà thờ được mở rộng lần thứ hai: rộng 10m dài 24m, với một tháp chuông. Năm 1984, nhà thờ được mở rộng lần thứ ba, phía trước và phía sau nhà thờ được kéo dài thêm 3m. Sau Hiệp định Geneve (7/1954), đất nước bị chia cắt do lịch sử, giáo hội Tin lành chia thành 2 tổ chức là Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) kéo dài cho tới hiện nay. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là tổ chức giáo hội được Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ, có tư cách pháp nhân từ năm 1958, qua một thời gian soạn thảo và tu chỉnh Điều lệ đã chính thức thông qua tại Đại hội đồng lần thứ 8 họp tại Hà Nội tháng 3/1963. Bản Điều lệ này được sử dụng cho đến tháng 11/2004. Tháng 12/2004, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức Đ

Map

Review and Evaluation

From total () evaluate
Very Good
Good
Normal
Not Good

Login to reviews