X
Đình Tú Thị hiện nay ở số nhà 2A phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Xưa kia, là đất thôn Yên Thái, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức. Đình có tên nôm là "Đình Chợ Thêu", tên chữ là "Tú Đình Thị" nghĩa là "Chợ đình Thợ Thêu". Trước đây, ngôi đình từng là nơi buôn bán, trao đổi các mặt hàng thêu. Đình Chợ Thêu được người dân Quất Động (huyện Thường Tín - Hà Nội) đến tụ cư tại kinh thành Thăng Long xây dựng vào năm 1891 (triều nhà Nguyễn), để thờ cụ Tổ nghề thêu là Lê Công Hành, ...
View more
Đình Tú Thị hiện nay ở số nhà 2A phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Xưa kia, là đất thôn Yên Thái, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức. Đình có tên nôm là "Đình Chợ Thêu", tên chữ là "Tú Đình Thị" nghĩa là "Chợ đình Thợ Thêu". Trước đây, ngôi đình từng là nơi buôn bán, trao đổi các mặt hàng thêu. Đình Chợ Thêu được người dân Quất Động (huyện Thường Tín - Hà Nội) đến tụ cư tại kinh thành Thăng Long xây dựng vào năm 1891 (triều nhà Nguyễn), để thờ cụ Tổ nghề thêu là Lê Công Hành, người có nhiều công lao trong việc sáng tạo và phát triển nghề thêu ở nước ta. Hiện trong đình còn bảo lưu được tấm bia đá có tiêu đề "Bản thị tiên công liệt vị" nghĩa là: "Kể tên các vị công đức của bản thị" được dựng vào ngày 11 tháng 10 năm Hoàng triều Thành Thái thứ 3 (1891), nội dung ghi lại việc dựng đình như sau: "Chợ Tú Đình, huyện Thọ Xương … bản thị gồm 26 người tự xuất tiền của, dựng từ vũ tại địa phận thôn An Thái để phụng thờ Thánh Tổ". Đình Tú Thị là một công trình kiến trúc cổ, có quy mô không lớn lắm. Từ khi được xây dựng, đình đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, kiến trúc của đình đã không còn giữa được nét cổ kính như xưa. Nếp nhà ngoài là toà Đại đình, nếp nhà trong là toà Hậu cung - nơi đặt bộ ngai bài vị thờ cụ Tổ nghề thêu Lê Công Hành. Phần tiếp giáp giữa hai nếp nhà là hệ thống thoát nước và lấy khí trời. Hiện nay, ở làng Quất Động vẫn còn lăng mộ và nhà thờ cụ Lê Công Hành. Hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 6 âm lịch, thợ thêu các làng nghề lại về quê hương để tế Tổ. Ở đền Yên Thái (2A phố Yên Thái - Hà Nội), cũng đến ngày 12 tháng 6, các thợ thêu ở Hà Nội lại vê đình Tú Thị làm lễ giỗ cụ tổ Lê Công Hành.

Map

Review and Evaluation

From total () evaluate
Very Good
Good
Normal
Not Good

Login to reviews