X
Chùa Kim Cổ tại địa chỉ số 73 – Đường Thành, Phường Cửa Đông – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội là tên gọi theo địa danh của thôn. Di tích còn có tên là Đồng Thiên quán, hay đền Kim Cổ. Đây nguyên thuộc địa phận thôn Kim Bát, sau đổi là thôn Kim Cổ, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương, kinh thành Thăng Long. Sau đó, tổng Tiền Túc đổi thành tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương. Chùa gắn bó vời lịch sử tôn thờ Nguyên Phi Ỷ Lan. Sách “Hà Nội nghìn xưa” cho biết phường Kim Cổ còn có là tên là Cổ Vũ- một phường nổi tiếng của kinh thành Thăng Long. Thế kỷ XI, ...
Xem thêm
Chùa Kim Cổ tại địa chỉ số 73 – Đường Thành, Phường Cửa Đông – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội là tên gọi theo địa danh của thôn. Di tích còn có tên là Đồng Thiên quán, hay đền Kim Cổ. Đây nguyên thuộc địa phận thôn Kim Bát, sau đổi là thôn Kim Cổ, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương, kinh thành Thăng Long. Sau đó, tổng Tiền Túc đổi thành tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương. Chùa gắn bó vời lịch sử tôn thờ Nguyên Phi Ỷ Lan. Sách “Hà Nội nghìn xưa” cho biết phường Kim Cổ còn có là tên là Cổ Vũ- một phường nổi tiếng của kinh thành Thăng Long. Thế kỷ XI, vua Lý Thánh Tông đã xây dựng cung điện tại Kim Cổ dành cho Nguyên Phi Ỷ Lan. Thời gian Nguyên phi ở đây, bà đã cho dựng quán Đồng Thiên trong khu vực cung điện. Đầu thời Tây Sơn, quán được dời sang thôn An Thái, trên khu nền cũ, dân làng Kim Cổ đã dựng ngôi đền thờ Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan . Đời Tự Đức triều Nguyễn, cùng với việc mở rộng quy mô của đền thờ Ỷ Lan, từ đó di tích có thêm tên gọi là chùa.

Nhận xét và đánh giá

Từ tổng số () đánh giá
Rất hài lòng
Hài lòng
Tạm được
Không hài lòng

Đăng nhập để đánh giá