X
Đông Hà môn (cửa Đông Hà) - thường được gọi là Ô Quan Chưởng nằm ở cuối phố Ô Quan Chưởng nối liền với đầu phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố. Thời Lê, khu vực Ô Quan Chưởng thuộc thôn Thanh Hà, phường Đông Hà - một trong 36 phố phường ở phía đông kinh thành Thăng Long xưa. Như vậy, Đông Hà Môn là tên gọi chính xác nhất của cửa ô này. Tuy nhiên, nhân dân vẫn quen gọi là Ô Quan Chưởng vì có truyền thuyết rằng: Thứ nhất, vào cuối đời Lê có ông quan Chưởng ấn về hưu, lập tư dinh ở cạnh cửa ô này. Thứ hai, vào thời ...
Xem thêm
Đông Hà môn (cửa Đông Hà) - thường được gọi là Ô Quan Chưởng nằm ở cuối phố Ô Quan Chưởng nối liền với đầu phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố. Thời Lê, khu vực Ô Quan Chưởng thuộc thôn Thanh Hà, phường Đông Hà - một trong 36 phố phường ở phía đông kinh thành Thăng Long xưa. Như vậy, Đông Hà Môn là tên gọi chính xác nhất của cửa ô này. Tuy nhiên, nhân dân vẫn quen gọi là Ô Quan Chưởng vì có truyền thuyết rằng: Thứ nhất, vào cuối đời Lê có ông quan Chưởng ấn về hưu, lập tư dinh ở cạnh cửa ô này. Thứ hai, vào thời Nguyễn có viên quan Chưởng cơ kiểm soát cửa ô này. Thứ ba, vào năm 1873 giặc Pháp đánh thành Hà Nội có viên quan Chưởng vệ cùng binh lính dưới quyền đã chiến đấu anh dũng hy sinh ngay tại cửa ô này nên nhân dân gọi là Ô Quan Chưởng và từ đó dến nay đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân Thủ đô.

Nhận xét và đánh giá

Từ tổng số () đánh giá
Rất hài lòng
Hài lòng
Tạm được
Không hài lòng

Đăng nhập để đánh giá